Çocuklar İçin Drama

ÇOCUKLAR İÇİN DRAMA


Çocuklara verilecek drama eğitimi, yeterli özen gösterilmezse yarar değil zarar verir. Okulumuzda benimsediğimiz en önemli prensip, bu konuda uzman drama eğitmenleriyle çalışmaktadır. Çocuklarımız Yaratıcı Drama ile hayatı anlar, kendini doğru ifade eder ve yaşamı oyunla kavrar. "Drama yaşamın provasıdır." Haydi çocuklar dramaya!